Udział w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój” zapewnił spółce Steinblau dotację na kapitał obrotowy. Opis projektu: Spółka otrzymała wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 115 545,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 115 545,78 PLN